ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συντήρηση κλιματιστικού από έμπειρους τεχνίτες με επιλογή της συντήρησης που εσείς επιθυμείτε. Συντήρηση 3μηνου – 6μηνου είναι η κλασική συντήρηση [ με πινέλο] με πιστοποιημένα καθαριστικά υγρά και μηχανολογικό-ηλεκτρολογικό έλεγχο του κλιματιστικού καθώς και έλεγχο πληρότητας FREON.Κόστος – 25 ευρώ + Φ.Π.Α Συντήρηση ετήσια [1 φορά κάθε χρόνο] με μόνωση –λύσιμο και πλύσιμο εσωτερικής μονάδας [σακούλα] με πιστοποιημένα καθαριστικά υγρά και μηχανολογικό- ηλεκτρολογικό έλεγχο κλιματιστικού καθώς και έλεγχο πληρότητας FREON. Κόστος –45ευρώ +Φ.Π.Α Αρχική εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας [ 9000-12000 BTU] με σωλήνωση έως 2 μέτρα από έμπειρους εγκαταστάτες τεχνικούς και κόστος 100ευρω +Φ.Π.Α Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις με ιδιαιτερότητες [χρήση καναλιού για σωληνώσεις κ.τ.λ] επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.