ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρχική εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας [ 9000-12000 BTU] με σωλήνωση έως 2 μέτρα από έμπειρους εγκαταστάτες τεχνικούς και κόστος 100ευρω +Φ.Π.Α

Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις με ιδιαιτερότητες [χρήση καναλιού για σωληνώσεις κ.τ.λ] επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.